Informativní schůzka s výchovnou poradkyní ohledně přihlášek na SŠ

 

Dne 28. 11. 2019 se uskuteční informativní schůzka pro rodiče žáků devátých tříd a pro zájemce o víceletá gymnázia z pátého a sedmého ročníku (prostory školní jídelny).

Schůzka pro rodiče žáků pátých a sedmých tříd začíná v 17:00 hodin.

Schůzka pro rodiče žáků devátých tříd a vycházejících žáků začíná v 18:00 hodin . Rodiče na ní  obdrží "Zápisový lístek" oproti podpisu - DŮLEŽITÉ!!!.

Je třeba, aby se tito rodiče na schůzku dostavili.