Informativní schůzka s výchovnou poradkyní ohledně přihlášek na SŠ

 

Dne 7.12.2017 se uskuteční informativní schůzka pro rodiče žáků devátých tříd a pro zájemce o víceletá gymnázia z pátého a sedmého ročníku.

 

Schůzka začíná v 17:00hodin v prostorách školní jídelny. Rodiče na ní získají informace k postupu při přihlašování svých dětí na SŠ, rodiče žáků 9. tříd obdrží "Zápisový lístek" oproti podpisu - DŮLEŽITÉ!!!.

Je třeba, aby se tito rodiče na schůzku dostavili.