Sběr starého papíru

 

 

!!!!Sběrový den 19. 10. 2018 je zrušen!!!!

Bližší informace

 

 

V Brně 17. 10. 2018

Začali jsme 11. ročník soutěže

    Z důvodu stavebních prací, které na naší škole dlouhodobě probíhají, byl loňský jubilejní 10. ročník této sběrové soutěže velmi složitý a náročný. Přesto jsme se mohli pyšnit téměř 50 tunami odevzdaného sběrového papíru, což je třetí nejlepší výsledek v historii.

    Od roku 2013/2014 celková hmotnost odevzdaného papíru neustále stoupala. V červnu 2014 byla celková suma 26 tun, o rok později přes 28 tun, v roce 2016 to byl největší skok - odevzdalo se přes 51 tun a nakonec předloňský rekordní rok, kdy jsme skončili na čísle 58 tun a nějaká stovka kg k tomu. Jen pro zajímavost, v prvním sběrovém roce (2008/2009) jsme skončili s téměř 23 tunami. Víme, že za tím obrovským množstvím starého papíru stojí spíše několik desítek jedinců a jejich rodičů a všem za to moc děkujeme. Třídní učitelé podle umístění své třídy získali zpět část financí, které jsme za sběr obdrželi. Ti si tak mohli dle svého uvážení a výběru ocenit nejlepší sběrače a třeba i své třídě pořídit něco navíc. Zbývající část peněz pak škola může využít pro nákup cen a odměn do různých soutěží a akcí, které se v průběhu roku pořádají.

  Celkové pořadí za uplynulý školní rok 2017-2018 zjistíte po kliknutí níže pod článkem. Všem vám moc děkujeme za zájem o soutěž, kterou podporujete ekologické myšlení dětí a také finančně vypomáháte škole, aby mohla ocenit jak jednotlivé třídy, tak také jedince za různé soutěže.

  Předpokládáme že i v tomto školním roce 2018-2019 budeme zdravě soutěžit. Tabulku s termíny jednotlivých sběrových dní pro 11. ročník soutěže naleznete pod článkem. Vzhledem ke stále probíhající stavbě buďte prosím při předávání sběru trpěliví, ale také opatrní, protože se budete minimálně do konce listopadu stále pohybovat po staveništi. Kontejner je v tuto chvíli umístěn v 1. školním atriu (to je to blíže k závoře - tak jako loni na konci školního roku) a čekáme na vás poprvé v pátek 5. 10. opět v tradičním čase mezi 7:15 a 7:45 h ráno.

  Dodržujte prosím čas odevzdávání papíru, protože vyučující, kteří sběr přebírají musí být v 8:00 hodin již ve svých třídách. Pokud máte možnost a budete mít již papír zvážený, hodně nám tím pomůžete a celé předání urychlíte. Zároveň mějte papír pokud možno svázaný nebo v pevných krabicích či papírových taškách.

  Určitě nám pomůžete i tím, že v případě velkého množství papíru k odevzdání nás zkontaktujete a domluvíme se na termín mimo hlavní sběrový den. Volejte v tomto případě na telefon 777 856 956 (M. Dlapa - zástupce ředitele). Za tuto pomoc děkujeme.

    Mgr. Miroslav Dlapa - zástupce ředitele

 

Sběrové dny jsou každý sudý pátek v měsíci (vyjme svátků a školních prázdnin) vždy od 7:15 do 7:45 hodin ráno. Místo sběru je v 1. školním atriu (zezadu školy ihned za závorou vlevo).

 

Sběrové dny ve školním roce 2018/2019:

září - - -
říjen 5.10. 19.10. -
listopad 2.11. 16.11. 30.11.
prosinec 14.12. - -
leden 11.1.  25.1. -
únor 8.2. 22.2. -
březen 8.3. 22.3.  -
duben  5.4.  - -
květen 3.5. 17.5.  31.5.
červen 14.6.  - -

 

Průběžné výsledky ve školním roce 2018/2019

Konečné výsledky ve školním roce 2017/2018

Konečné výsledky ve školním roce 2016 /2017

Konečné výsledky ve školním roce 2015 /2016

Konečné výsledky za školní rok 2014 / 2015

Konečné pořadí tříd ve školním roce 2013 / 2014

Konečné pořadí tříd ve školním roce 2012 / 2013

Výsledky školního roku 2011 / 2012

Výsledky školního roku 2010/2011

Výsledky školního roku 2009/2010

Výsledky školního roku 2008/2009

říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen