Sběr starého papíru

 

 

V Brně 2. 3. 2020

Na vedoucí pozici stále 2. C

  

    I po únorovém kole si první pozici průběžného pořadí drží třída 2. C. Její náskok se sice mírně ztenčil, ale i tak jsou to téměř 2,5 tuny. Přesto doufám, že to neodradí ostatní třídy od soutěžení.

    Únorové kolo nejvíce vyšlo 3. A, která donesla přes 600 kg a poskočila z 12. na 8. místo letošního průběžného žebříčku. Je zajímavé, jak tabulce vévodí druháci. Ze čtyř jsou hned tři v první čtveřici nejlepších.

    Začátek února se také nesl ve znamení pomoci požáry postižené Austrálii a jejím zvířátkům. Děti přinesly návrh, že uspořádají samostatný sběr pouze pro zvířátka. Za tři dny donesly 1603 kg. Z dosud nasbíraného papíru jsme jejich myšlenku podpořili a na konto pražské ZOO, která sbírku na Austrálii vyhlásila, jsme zaslali 3 000,- Kč. Jsme rádi, že děti samotné vnímají některé problémy, které se kolem nás dějí a rádi jejich iniciativu podpoříme.

    Jsme také rádi, že soutěžíte a vedete tím takto i děti ke třídění papíru. Jak ale víte již ze sdělovacích prostředků, výkupní cena papíru se začíná blížit nule a je jen otázkou času, kdy se papír přestane odebírat úplně. Doufejme, že tato situace nenastane. Ale je pravdou, že v tuto chvíli jsme na výkupní ceně 0,50 Kč za kg papíru.

    Připomínáme jen, že účast v soutěži je dobrovolná a nikomu ji nenutíme. Těm, kteří se zapojují děkujeme, neboť tím finančné přispívají škole na nákup cen a odměn za různé školní soutěže, které během roku pořádáme. Nemusíme tak o finance žádat Nadační fond školy. My ale za naším sběrem nevidíme jen finance, ale především alespoň malý příspěvek k ekologickému chování (ve třídách třídíme též - a to nejen papír, ale též PET lahve nebo třeba malý elektromateriál či vybité baterie).

  Stále platí i do dalších sběrů, že budeme rádi, když se rodiče s velkým množstvím papíru k odevzdání (tj. cca nad 200 kg) i nadále budou domlouvat na termínech mimo oficální pátky, abychom nezdržovali ty, kteří v ruce přináší menší množství sběru. Děkujeme za pochopení i za vzájemnou toleranci a těšíme se zase na příjemné setkávání u sběru.

Termíny odevzdání velkého množství sběru prosím dojednávejte na tel. čísle 777 856 956 u M. Dlapy.

 

 

Děkujeme za spolupráci.

 

    Mgr. Miroslav Dlapa - zástupce ředitele

dlapa@zslastuvkova.cz

 

 Sběrové dny ve školním roce 2019/2020 (sudé pátky od 7:15 do 7:45 h ve vzdálenějším atriu školy):

 září  6.9.   20.9. -
říjen 4.10.  18.10. 
-
 listopad    1.11. 15.11.  29.11. 
prosinec  13.12.  27.12. -
leden 10.1. 24.1. -
únor 7.2. 21.2. -
březen 6.3. 20.3.  -
duben 3.4. 17.4. -
květen 1.5. 15.5. 29.5.
červen 12.6.  - -

 


Průběžné výsledky ve školním roce 2019/2020

Konečné výsledky ve školním roce 2018/2019

Konečné výsledky ve školním roce 2017/2018

Konečné výsledky ve školním roce 2016 /2017

Konečné výsledky ve školním roce 2015 /2016

Konečné výsledky za školní rok 2014 / 2015

Konečné pořadí tříd ve školním roce 2013 / 2014

Konečné pořadí tříd ve školním roce 2012 / 2013

Výsledky školního roku 2011 / 2012

Výsledky školního roku 2010/2011

Výsledky školního roku 2009/2010

Výsledky školního roku 2008/2009

říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen