Sběr starého papíru

 

 

V Brně 24. 5. 2020

Sběrovou soutěž tříd pro letošní školní rok vyhodnotíme až na začátku toho příštího.

  

   Ze známých koronavirových důvodů bohužel nebudeme moci vyhodnotit letošní ročník v červnu. Rozhodli jsme se ale, že třídy odměníme v září, kdy třídní učitelky a třídní učitelé obdrží poměrné finanční částky dle pořadí tříd k 12. 6. 2020. Pouze žáky 9. tříd se pokusíme odměnit přes TU na konci šk. roku dle v tu dobu povolených možností.

    Znamená to tedy, že máte-li papír do sběru, můžete jej do školy opět přinést. A to v posledních dvou termínech dle platného sběrového kalendáře (tedy 29. 5. a 12. 6.).

    Prosíme samozřejmě o dodržování pro toto období platných nařízení vztahující se ke koronavirové pandemii, tj. dodržování přísných hygienických pravidel a opatření (roušky, odstupy, atd.).

   Připomínáme jen, že účast v soutěži je dobrovolná a nikomu ji nenutíme. Těm, kteří se zapojují děkujeme, neboť tím finančné přispívají škole na nákup cen a odměn za různé školní soutěže, které během roku pořádáme. Nemusíme tak o finance žádat Nadační fond školy. My však za naším sběrem nevidíme jen finance, ale především alespoň malý příspěvek k ekologickému chování (ve třídách třídíme též - a to nejen papír, ale též PET lahve, vysloužilé tonery nebo třeba malý elektromateriál či vybité baterie).

  Stále platí, že budeme rádi, když se rodiče s velkým množstvím papíru k odevzdání (tj. cca nad 200 kg) i nadále budou domlouvat na termínech mimo oficální pátky, abychom nezdržovali ty, kteří v ruce přináší menší množství sběru. Děkujeme za pochopení i za vzájemnou toleranci a těšíme se zase na příjemné setkávání u sběru.

Termíny odevzdání velkého množství sběru prosím dojednávejte na tel. čísle 777 856 956 u M. Dlapy.

 

 

Děkujeme za spolupráci.

 

    Mgr. Miroslav Dlapa - zástupce ředitele

dlapa@zslastuvkova.cz

 

 Sběrové dny ve školním roce 2019/2020 (sudé pátky od 7:15 do 7:45 h ve vzdálenějším atriu školy):

 září  6.9.   20.9. -
říjen 4.10.  18.10. 
-
 listopad    1.11. 15.11.  29.11. 
prosinec  13.12.  27.12. -
leden 10.1. 24.1. -
únor 7.2. 21.2. -
březen 6.3. 20.3.  -
duben 3.4. 17.4. -
květen 1.5. 15.5. 29.5.
červen 12.6.  - -

 


Průběžné výsledky ve školním roce 2019/2020

Konečné výsledky ve školním roce 2018/2019

Konečné výsledky ve školním roce 2017/2018

Konečné výsledky ve školním roce 2016 /2017

Konečné výsledky ve školním roce 2015 /2016

Konečné výsledky za školní rok 2014 / 2015

Konečné pořadí tříd ve školním roce 2013 / 2014

Konečné pořadí tříd ve školním roce 2012 / 2013

Výsledky školního roku 2011 / 2012

Výsledky školního roku 2010/2011

Výsledky školního roku 2009/2010

Výsledky školního roku 2008/2009

říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen