Recyklohraní

Naše škola je zapojena do sběru vyřazeného elektrozařízení pro jeho následnou recyklaci.

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. V rámci tohoto projektu je možné ve škole odevzdat drobný i větší elektroodpad, pro který je před ředitelnou připravena červená plastová nádoba.

Navíc, za nasbíraný elektroodpad získává škola body, které později může proměnit za řadu věcných odměn dle katalogu Recyklohraní. Jedná se o věci, které slouží k výuce, smysluplné zábavě dětí ve škole nebo jde o školní potřeby.

Více se o projektu můžete dozvědět na speciálních webových stránkách recyklohraní.

Co patří a nepatří do sběrné nádoby?

 

 

Vedle sběrné nádoby je též umístěn box na vybité drobné baterie, který mohou všichni k odložení těchto baterií využít (odkaz na školní soutěže).

Tento projekt rozšiřuje naše snažení o ekologickou výchovu a myšlení. Již delší dobu totiž třídíme plasty - PET lahve a starý papír (odkaz na školní soutěž ve sběru starého papíru).