První týden šk. roku

Zahajujeme v pondělí 2. září 2019 v 8:00 hodin

Zahajujeme v 8:00 hodin. Děti si ve škole pobudou do 8:45 hodin, poté se rozejdou domů.

 

Školní družina bude od prvního školního dne v provozu od 6:00 do 16:45 hodin.

 

Informace o časovém harmonogramu 1. tříd v den zahájení 2. 9. 2019:

7:50 - sraz před hlavním schodištěm školy

8:00 - odchod do tělocvičny ke společnému slavnostnímu přivítání

8:00 - 8:20 slavnostní přivítání zástupcem obce a ŘŠ

8:20 - cca 9:10 program ve třídách

9:10 - cca 10:15 třídní schůzky s rodiči (děti ve školní družině)

10:15 schůzka se zástupcem sportovní agentury Čibasport

 obědy: 11:00 – 13:00 hodin

 

Organizace výuky v úterý 3. 9. 2019:

8:10 – přivítání všech žáků školy ŘŠ

1. stupeň - konec vyučování:
1. ročník – 11:00 hod.
2. ročník – 11:30 hod.
3. - 5. ročník - 11:40 hod.

2. stupeň - konec vyučování:
6. - 7. ročník ve 12.15 hod
8. - 9. ročník po 5. vyuč. hod. (12.35 h)

V tento den budou probíhat třídnické práce.

obědy: 11:00 – 13:00 hodin

 

Organizace výuky ve středu 4. 9. 2019:

1. stupeň - konec vyučování:
1. ročník – 11:00 hod.
2. ročník – 11:30 hod.
3. - 5. ročník - 12:35 hod.

2. stupeň:

- výuka probíhá již plně dle standardního rozvrhu.

obědy: 11:00 – 14:00 hodin 

 

Organizace výuky od čtvrtka 5. 9. 2019:

Výuka na obou stupních již probíhá dle standardního rozvrhu.

 

 

Školní družina funguje dle standardního provozu od prvního dne - viz sekce školní družina.