První týden šk. roku

Zahajujeme v úterý 1. září 2020 v 8:00 hodin

Zahajujeme v 8:00 hodin. Děti si ve škole pobudou do 8:45 hodin, poté se rozejdou domů.

 

Informace o časovém harmonogramu 1. tříd v den zahájení 1. 9. 2020:

7:50 - sraz před hlavním schodištěm školy

8:00 - odchod do prvního atria ke společnému slavnostnímu přivítání

8:00 - 8:20 slavnostní přivítání zástupcem obce a ŘŠ

8:20 - cca 9:10 program ve třídách

9:10 - cca 10:15 třídní schůzky s rodiči (děti ve školní družině)

cca v 10:15 schůzka se zástupcem sportovní agentury Čibasport (ve školní tělocvičně)

 

Organizace výuky ve středu 2. 9. a ve čtvrtek 3. 9. 2020:

8:10 – rozhlasové přivítání všech žáků školy ŘŠ

1. stupeň - konec vyučování:
1. a 2. ročník – mezi 11:00 hod. až 11:30 hod.
3. - 5. ročník - mezi 11:40 hod. až 12:00 hod.

2. stupeň - konec vyučování:
6. - 7. ročník mezi 12.15 až 12:40 h
8. - 9. ročník mezi 12:45 až 13:05 h

V tento den budou probíhat třídnické práce.

obědy: 11:00 – 14:00 hodin

 

Organizace výuky od pátku 4. 9. 2020:

Výuka na obou stupních již probíhá dle standardního rozvrhu.

 

 

Školní družina funguje dle standardního provozu od prvního dne - viz sekce školní družina.