Profesní rozvoj pedagogů - reg č CZ.1.07/1.3.41/01.0019

 

 

AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl na naší škole realizován projekt Profesní rozvoj pedagogů Základní školy Brno, Laštůvkova 77, registrovaný pod č. CZ.1.07/1.3.41/01.0019. Zahájen byl 1.7.2012 a ukončen 31.12.2013.

Projekt umožnil škole zajistit pro pedagogické pracovníky celkem 8 různých školení z oblasti ICT, 4 školení z oblasti kurikulární reformy a 5 celoročních kurzů cizízh jazyků. Celkový počet hodin školení dosáhl velmi vysokého čísla téměř 600 hodin. Zapojeni byli všichni pedagogičtí pracovníci.

Realizace školení a kurzů probíhala po celý školní rok 2012/2013 a jeden jazykový kurz byl z organizačních důvodů ukončen až v říjnu 2013.

 V oblasti ICT byla školení zaměřena na využívání MS Office pro přípravu na výuku (word, excel, power point), na efektivní využívání poštovního klienta (outlook) a internetu a na využívání interaktivních tabulí ve výuce. Všechna školení byla jednodenní a probíhala ve škole v odpoledních a večerních hodinách.

Z kurikulární reformy jsme si vybrali témata, která mohou být dobře využita ve výchově i vzdělávání - jak předcházet syndromu vyhoření, efektivní řešení konfliktů a obtížných situací, emoční management a zařazování projektů do výuky. Školení byla realizována formou dvou víkendových výjezdních seminářů, které proběhly ve Sport V hotelu v Hrotovicích, který má pro školení velmi dobré vybavení a zázemí.

V celoročních kurzech cizích jazyků byli pedagogičtí pracovníci rozděleni do pěti skupin - ve dvou byla výuka Aj pro začátečníky a po jedné skupině výuka Aj pro pokročilé, Aj konverzace s rodilým mluvčím a Nj pro pokročilé. Celkový rozsah každého kurzu byl 60 vyučovacích hodin a probíhaly ve škole v odpoledních hodinách.

Pro realizaci školení i pro administraci projektu byl z rozpočtu projektu pořízen majetek v celkové hodnotě téměř 180.000 Kč. Jednalo se mimo jiné o 6 ks notebooků a interaktivní set, skládající se z interaktivní tabule a dataprojektoru. V průběhu projektu sloužilyk realizaci školení a administraci projektu a po jeho ukončení napomáhají udržitelnosti projektu, protože jsou k dispozici pedagogickým pracovníkům pro vlastní výuku a zejména pro přípravu na ni.

Žáci, jejich rodiče a návštěvníci webových stránek školy mohli v průběhu projektu získávat informace o realizaci projektu právě z webových stránek školy. Pro širší veřejnost byly v průběhu projektu zveřejněny dva články v brněnském periodiku Brněnský deník, které stručně o průběhu projektu informovaly.

 S výjimkou tří pedagogických pracovníků, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit dostatečného množství hodin v celoročním jazykovém kurzu, absolvovali všichni účastníci všechna školení úspěšně, včetně závěrečných testů. Celkem obdrželo 39 zapojených pedagogických pracovníků 397 osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího programu. To dokládá obrovské časové i psychické vytížení zapojených pracovníků v průběhu celého školního roku.

Celkově hodnotíme realizaci projektu kladně. Byl obrovsky náročný pro zapojené pracovníky (což byli ve větší nebo menší míře všichni pedagogičtí pracovníci) i pro manažery, zajišťující jeho realizaci. Učili jsme se za pochodu, protože takový projekt jsme dosud nerealizovali. Dovednosti a znalosti, které pedagogičtí pracovníci v jeho průběhu získali, uplatňují a budou uplatňovat ve výuce a při přípravě na ni. To může pomoci zvýšení kvality a efektivity výuky, což bylo cílem projektu.

Případné bližší informace o realizaci projektu podá rád ředitel školy na tel. 546224090 nebo na mailu reditel@zslastuvkova.cz