EU penize školám

logo

AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

V rámci projektu EU peníze školám je na naší škole realizován projekt Zkvalitňování a zefektivňování výuky na ZŠ Laštůvkova. Zahájen byl 1.9.2010 a ukončení je plánováno na 28.2.2013.

Projekt umožňuje škole dělení některých hodin českého jazyka, matematiky, angličtiny a informatiky ve vybraných třídách, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků a tvorbu pomůcek a výukových materiálů do angličtiny, informatiky, přírodovědy, vlastivědy, fyziky, chemie a zeměpisu.

Vytvořené pomůcky a vzdělávací materiály poskytne škola na základě projeveného zájmu jiným školám či pedagogům.

Dosud byly vytvořeny a schváleny pomůcky a výukové materiály pro předmět informatika v 8.ročníku. Zájemci si o jejich poskytnutí mohou napsat autorovi na adresu stanicek@zslastuvkova.cz
Po schválení dalších materiálů zveřejníme odkazy na jejich tvůrce.