Ozdravný pobyt

 DOLNÍ  MORAVA 2020 – dopis č. 1

Vážení rodiče,

na základě přihlášky Vašeho dítěte na ozdravný pobyt na Dolní Moravě Vám zasílám další informace.

Termín : neděle 5.1.2020 – pátek 10.1.2020

Cena : 4.700,- Kč

Zálohu 2. 700,- Kč na ozdravný pobyt pošlete na č. účtu 43030621/0100  VS – evidenční číslo dítěte (viz Bakalář), specifický symbol – 11

do 31.10.2019. (Nutná platba zálohy ubytovateli)

Doplatek 2. 000,-Kč do 30.11.2019.

Peníze na vleky budu vybírat v hotovosti od 2.12. do 16.12.2019.

 Předpokládaná cena je 1. 000,-Kč.(Cena bude upřesněna po zveřejnění na webu ski areálu)

 

                                               Lenka Peštálová – vedoucí pobytu