Ozdravný pobyt

DOLNÍ   MORAVA  2019/dopis č.1

Vážení rodiče,

na základě přihlášky Vašeho dítěte na ozdravný pobyt na Dolní Moravě Vám zasílám další informace.

Termín:  neděle 6.1. –  pátek 11.1.2019                              Cena : 4.400,-Kč

Zálohu 2. 100,-Kč  na ozdravný pobyt pošlete na č. účtu 43030621/0100 VS – evidenční číslo dítěte(viz Bakalář), specifický symbol – 11.

do 26.10.2018. (Nutná platba zálohy ubytovateli)

Doplatek 2.300,- do 30.11.2018.

 

                                    Lenka Peštálová – vedoucí pobytu