Novinka

30 Březen 2011

Experimenty s teploměrem Vernier Go!Temp

Žáci 6. ročníku nepovinně volitelného předmětu Informatika se zúčastnili soutěže Experimenty s teploměrem Vernier Go!Temp, kterou vyhlásilo české zastoupení firmy Vernier.

Hlavními cenami pro nejlepší zpracovaný experiment pomocí teplotního senzoru Go!Temp je poukázka na odběr pomůcek v hodnotě 4 000 Kč. Vítěze určí odborná porota složená převážně z pracovníků několika českých vysokých škol. Druhá poukázka ve stejné hodnotě bude náhodně přidělena jednomu ze zúčastněných týmů.

Pod vedením Mgr. Ladislava Dvořáka se na experimentu Zkoumání teploty v okolí rozpínajícího se plynu podíleli: M. Buchta, M. Fiša, R. Fraňková, D. Kamenický, M. Maršálková, A. Mitáš, J. Ostřížek, D. Rychlý, F. Šidla, R. Tomek a J. Woletz.