Novinka

19 Říjen 2018 12:21

Vánoční fotografování na 1. stupni 2018

Vánoční fotografování na 1. stupni

                                                                                                    

Vážení rodiče,                                                                                  

nabízíme Vám možnost vánočního fotografování Vašich dětí firmou Photodienst Brno.

Náhled fotografie     Souhlas v rámci GDPR                                           

Fotografování proběhne ve dnech 24. 10. 2018 – středa, 27. 11. 2018 - úterý (omlouváme za změnu

termínu fotografování z 25. 10. 2018 – čtvrtek).

Každépřihlášené dítě bude vyfotografováno na obě poloviční série. Z dodaných fotografií (do tří týdnů od fotografování) si následně vyberete ze tří produktových řad:                           

1. řada: soubor fotografií (portrét)                          220 Kč                     

2. řada: soubor fotografií (postava)                        220 Kč                     

3. řada: celý soubor (portrét a postava)                330 Kč          

a ostatní fotografie vrátíte – vrací se vždy kompletní poloviční řady, které budou po předání firmou skartovány (nelze si ponechat z každé řady různé fotografie). Firma zaručuje důslednou ochranu vrácených fotografií, včetně možnosti vystavení skartačního protokolu.

Fotografování dvou a více dětí společně              + 40 Kč                                              

K těmto řadám máte možnost přikoupit si dárkový balíček v hodnotě 120 Kč, který bude k fotografiím přiložen. Pokud o něj nebudete mít zájem, vrátíte jej celý.       

Budete-li mít zájem, můžete si přiobjednat přes internetový e-shop i další produkty spojené s fotografiemi.

Vyplněnou a podepsanou návratku odstřihněte (vrchní část informací si ponechejte) a pošlete třídní učitelce do dne fotografování.

 

Organizační záležitosti:

Pokud bude mít zákonný zástupce zájem, aby se dítě z 1. stupně fotografovalo se sourozencem z 2. stupně, napíše sourozenci z 2. stupně písemné uvolnění na dobu fotografování. Sourozenec je předloží vyučujícímu a na určenou dobu fotografování přijde do místnosti ŠD7 (1. patro, pavilon mimoškolní výchovy). Před fotografováním žák odevzdá Souhlas s fotografováním (viz příloha) přítomné paní učitelce. Pokud se dítě bude fotografovat se sourozencem z 1. stupně, organizačně zařídíme fotografování obou sourozenců společně. Fotografování dětí s rodiči a se sourozenci z jiných škol neorganizujeme.                                                                                

 

                                                                                                        Bronislava Jašková, ZŘ 1. st.