Novinka

20 Listopad 2019 10:48

Vánoční fotografování 2019

Vánoční fotografování na 1. stupni

                                                                                                    

Vážení rodiče,                                                                                 

nabízíme Vám možnost vánočního fotografování Vašich dětí firmou Photodienst Brno.                                    

Fotografování proběhne ve dnech 26. 11. 2019 – úterý, 27. 11. 2019 – středa

(časový rozvrh – viz Bakaláři – Plán akcí).

Každépřihlášené dítě bude vyfotografováno na 1. a 2. řadu fotografií. Z dodaných fotografií (do tří týdnů

od fotografování) si následně vyberete ze tří produktových řad:                          

1. řada: soubor fotografií (portrét)                          220 Kč                      

2. řada: soubor fotografií (postava)                         220 Kč                      

3. řada: celý soubor (portrét a postava)                  330 Kč          

a ostatní fotografie vrátíte – vrací se vždy kompletní poloviční řady, které budou po předání firmou skartovány (nelze si ponechat z každé řady různé fotografie). Firma zaručuje důslednou ochranu vrácených fotografií, včetně možnosti vystavení skartačního protokolu.

Fotografování dvou a více dětí společně              + 40 Kč                                   

K těmto řadám máte možnost přikoupit si dárkový balíček v hodnotě 120 Kč, který bude k fotografiím přiložen. Pokud o něj nebudete mít zájem, vrátíte jej celý. 

Budete-li mít zájem, můžete si přiobjednat přes internetový e-shop i další produkty spojené s fotografiemi.

Vyplněnou a podepsanou návratku odstřihněte (vrchní část informací si ponechejte) a pošlete třídní

učitelce do 26. 11. 2019.

 

Organizační záležitosti:

Pokud bude mít zákonný zástupce zájem, aby se dítě z 1. stupně fotografovalo se sourozencem          z 2. stupně, napíše sourozenci z 2. stupně písemné uvolnění na dobu fotografování. Sourozenec je předloží příslušnému vyučujícímu a na určenou dobu fotografování přijde do místnosti ŠD9 (1. patro, pavilon mimoškolní výchovy).

Pokud se dítě bude fotografovat se sourozencem z 1. stupně, organizačně zařídíme fotografování obou

sourozenců společně.

 

                                                                                                        Bronislava Jašková, ZŘ 1. st.