Novinka

7 Únor 2019 14:18

Skupinka pro předškoláky ŠKOLIČKA

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

přijďte si vyzkoušet školu nanečisto. Umožněte svým dětem

s předstihem usednout do školních lavic a navštívit „ŠKOLIČKU“, připravenou právě pro Vaše děti, které budou chodit na naši školu do 1. třídy. Budeme v ní rozvíjet

schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí školních činností.

Vy, rodiče, si navíc odnesete řadu typů (návodů), jak s dětmi doma pracovat. Využíváme metody činnostního učení a pomůcky z Tvořivé školy.

 

Do skupinky bude zařazeno cca 10 dětí.

 

S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů, který je seznámen s cílem a významem prováděné činnosti.

 

Program je rozvržen do 6 lekcí.

 

Školička bude probíhat 1x týdně ve škole v odpoledních hodinách v měsíci dubnu a květnu.

Přihlásit se můžete e-mailem (viz níže) nebo na zápisu do 1. tříd vyplněním návratky do 2. 4. 2019.

V případě většího zájmu rozhoduje pro zařazení do Školičky datum přihlášení.

 

Školička bude probíhat v pondělí 15:15 hod - 16:15 hod. (8. 4., 15. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5., 20. 5.)

                                             v úterý 15:30 hod - 16:30 hod. (9. 4., 16. 4., 30. 4., 7. 5., 14. 5., 21. 5.)

 

Cena kurzu: 600 Kč

Dobrovolně lze přispět i vyšší částkou na pomůcky pro žáky ze Školičky.

S sebou si přineste přezůvky. Ostatní pomůcky a materiály děti dostanou ve škole. Z organizačních důvodů se každé lekce zúčastní s dítětem jeden z rodičů (bez dalších mladších sourozenců)

 

Jsme rádi, že se společně chcete podílet na tom, aby školní začátek Vašeho dítěte byl radostný a úspěšný.

 

Jakékoliv další dotazy odpovíme: zilayova@zslastuvkova.cz

Při přihlašování e-mailem (do 2. 4. 2019) prosím uvést:

 jméno dítěte, tel. kontakt na rodiče a den, kdy chcete Školičku navštěvovat.

 

POZOR - PONDĚLNÍ TERMÍN ŠKOLIČKY JIŽ OBSAZEN!

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Mgr. Radmila Zilayová – učitelka 1. stupně