Novinka

18 Březen 2020 11:06

Sdělení školní jídelny

V současné době není nutné posílat zálohy na stravném. Pokud někdo požaduje vrátit stravné (lze jen bankovním převodem), nechť kontaktuje ředitelku ŠJ Emu Roupcovou na telefonu 604 733 594 nebo mailem sjlastuvkova@volny.cz