Novinka

25 Listopad 2019 14:37

Schůzka s rodiči žáků hlásících se na SŠ

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 se konají schůzky školní výchovné poradkyně PhDr. Ladislavy Šťastné s rodiči žáků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia (žáci 5. a 7. tříd) nebo na střední školy a gymnázia (žáci 9. tříd a žáci, kteří končí povinnou devítiletou školní docházku).

Schůzka s rodiči žáků 5. a 7. tříd se koná od 17:00 do 17:45 h

Schůzka s rodiči žáků 9. tříd a žáků končících PŠD začíná v 18:00 hodin

Obě schůzky se konají v prostorách školní jídelny.

Program:     1.) informace o SŠ, G a VG

                   2.) postup při vyplňování a předávání přihlášek

                   3.) důležité termíny

                   4.) prostor pro dotazy

                   5.) předávání Zápisových lístků oproti podpisu zákonného zástupce

Připomínáme důležitost schůzky zejména rodičům žáků 9. tříd  a žáků končících docházku. Budou se jim předávat oproti podpisu Zápisové lístky.