Novinka

20 Květen 2019 14:03

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, na které Vám předáme všechny informace potřebné před zahájením školní docházky, se koná ve čtvrtek 6. června 2019 v 17 hodin v jídelně školy (délka trvání cca 1 hodina).

Přítomny budou třídní učitelky a zástupce agentury Čiba Sport Athletic Jana Kouřilová, u které získáte informace o možnosti zařazení Vašeho dítěte do všeobecné sportovní přípravy, kterou tato agentura na naší škole zajišťuje.

Na této schůzce budeme také zjišťovat zájem o zařazení dítěte do školní družiny. Promyslete si prosím předem, zda budete požadovat zařazení Vašeho dítěte do školní družiny a do všeobecné sportovní přípravy.

Psací potřeby vezměte s sebou.

V případě, že se nebudete moci schůzky zúčastnit, sdělte tuto skutečnost na e-mailovou adresu jaskova@zslastuvkova.cz, po uskutečnění schůzky Vás budu kontaktovat.

Děkuji.

  

Bronislava Jašková

zástupkyně ředitele pro 1. stupeň


Novinka je zařazena v kategoriích: