Novinka

31 Říjen 2018 11:28

Sběr v pátek 2.11. platí

Z důvodu stavebních prací na budově školy je třeba při vjezdu i výjezdu dbát zvýšené opatrnosti a tolerance. Kontejner je umístěn hned v 1. atriu za závorou vlevo.

Děkujeme za pochopení.

Miroslav Dlapa - ZŘ