Novinka

15 Říjen 2020 13:29

Obědy v době distanční výuky

Vážení rodiče,
předáváme informaci ze školní jídelny:Všichni žáci ZŠ Laštůvkova 77 jsou z obědů od středy 14.10.-31.10.2020 automaticky odhlášeni.
Případní zájemci o stravování během distanční výuky si musí obědy přihlásit přes strava.cz nebo
kontaktovat ŠJ minimálně den dopředu do 12 hodin.
Obědy se budou vydávat na rampě do přinesených jídlonosičů od 10:45 - 11:30 hodin.
Z hygienických důvodů nelze obědy vydávat mimo určenou dobu.
Prosím dodržet čas výdeje, dodržování rozestupů a mít roušku na ústech.
 
Děkujeme
 
S pozdravem
Ivana Cibuliaková
referentka stravování