Novinka

5 Listopad 2014 10:45

LTV se zúčastnila třetího setkaní dětských TV v České Televizi

Dne 4. listopadu jsme navštívili již 3. setkání programu Televize v televizi pořádané pro školní televize přímo Českou televizí. Ráno v 5:45 jsme nasedli na tramvaj na zastávce Zologická zahrada a jeli na hlavní nádraží. Odsud pak vlakem do hlavního města Prahy. Zde jsme nasedli na metro, vystoupili na zastávce Pražského povstání a odtud pěšky rovnou k hlavní budově České televize, která sídlí v ulici Na Hřebenech.

Podmínkou, abychom se mohli tohoto setkání zúčastnit, bylo zpracování reportáže o komunálních volbách v naší obci. Hned na začátku našeho velmi náročného dne jsme si v hlavním sále tyto příspěvky všech zúčastněných štábů prohlédli a okomentovali. Potěšilo nás, že se náš příspěvek umístil z celkového počtu 11 přihlášených snímků na 4. místě. Je pro nás i naši školní televizi přínosné a povzbuzující.

Po výborném obědě ve zdejší kantýně, kterou přezdívají "pitevna" podle bílých dlaždic, které jsou všude okolo vás, jsme se rozdělili do jednotlivých workshopů, kde se nám plně věnovali zaměstnanci České televize.

Plni nových informací jsme pak šli do sálu, kde pro nás byla nachystaná technika a kostýmy, které jsme si mohli vyzkoušet.

Neradi jsme opouštěli prostory České televize. Byl to den plný pohody, smíchu, dobré nálady a hlavně jsme se dozvěděli spoustu nového. Hodně z toho bychom rádi využili v naší práci, což budete moci určitě sami posoudit.

redaktor Jáchym Šíma