Novinka

11 Říjen 2016 15:42

Jazykové zkoušky KET

Vážení rodiče,


od doby, co naše škola nabízí výuku anglické konverzace jako jeden z volitelných předmětů, jsme partnerskou školou renomované jazykové školy P.A.R.K. Brno. Tato jazyková škola je certifikovaným zkušebním místem pro skládání mezinárodních Cambridgeských zkoušek.
V rámci předmětu Konverzace v AJ připravujeme naše žáky podle přípravných materiálů k úspěšnému složení zkoušky KET v pololetí 9. ročníku. Tato zkouška je standardizovaná, je mezinárodně akceptovaná, běžně ji přijímají zaměstnavatelé. TERMÍM LETOŠNÍCH ZKOUŠEK JE pátek 2.12.2016. Tento termín byl vybrán s ohledem na možnost přiložit certifikát o úspěšném vykonání zkoušky k přihlášce na SŠ. Ne všichni žáci 9. ročníku navštěvují konverzaci, pro ně je tato možnost otevřena také, je však nutné, aby se přišli osobně domluvit za pí.uč. Blankou Dvořákovou, která je vyučující anglické konverzace. V rámci nejbližších hodin konverzace si vyzkoušíme test nanečisto.
Termín řádného přihlášení se ke zkoušce je pondělí 31.10.2016, do té doby musí být uhrazen poplatek JŠ ve výši 2.450Kč. Termín pozdní registrace je 21.11.2016. Je možné, že při pozdní registraci již nebudou volná místa a nebude možné uplatnit slevu 140,- Kč, kterou máme jako partnerská škola.
Více informací na www.zkouskypark.cz.

Mgr. Blanka Dvořáková