Novinka

29 Květen 2018 16:12

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, na které Vám předáme všechny informace potřebné před zahájením školní docházky, se koná ve čtvrtek 7. června 2018 v 17 hodin v jídelně školy (délka trvání cca 1 hodina).

 Přítomny budou třídní učitelky a zástupce agentury Čiba Sport Athletic Václav Kaňa, u kterého získáte informace o možnosti zařazení Vašeho dítěte do všeobecné sportovní přípravy zajišťované touto agenturou na naší škole.

 Na této schůzce budeme také zjišťovat zájem o zařazení dítěte do školní družiny. Promyslete si prosím předem, zda budete požadovat zařazení Vašeho dítěte do školní družiny a do všeobecné sportovní přípravy.

 Psací potřeby vezměte s sebou.

 V případě, že se nebudete moci schůzky zúčastnit, sdělte tuto skutečnost na e-mailovou adresu  jaskova@zslastuvkova.cz, po uskutečnění schůzky Vás budu kontaktovat.

 Děkuji.

 Bronislava Jašková

 zástupkyně ředitele pro 1. stupeň