Novinka

2 Květen 2018 14:44

Identifikátory žáků přijatých do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku – školní rok 2018/2019

 

Vážení rodiče,

všechny děti, které na naši školu přišly k zápisu do 1. tříd, jsou přijaty.

Prosíme rodiče, jejichž děti byly přijaty i na jinou školu a na naši školu nenastoupí, aby tuto skutečnost písemně oznámili na e-mailovou adresu lastuvkova@iol.cz.

Rodičům, kteří žádali pro své dítě odklad povinné školní docházky, bude dne 4. 5. 2018 zaslán informující e-mail.

Dne 7. 6. 2018 v 17 hodin se uskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků, na kterou budou rodiče pozváni e-mailovou zprávou v posledním květnovém týdnu.

 

Petr Křivka

ředitel školy

 

ID přijatých žáků

ID vyřízených odkladů školní docházky

ID nevyřízených odkladů školní docházky