Novinka

10 Červen 2016 10:23

Důležité informace školní jídelny

V menu Stravování najdete důležité informace pro konec tohoto a začátek příštího školního roku:

1. odhlašování v závěru šk. roku

2. vratky přeplatků deváťákům

3. prodej a platby obědů na září 2016