Novinka

20 Prosinec 2010

Dějepisná olympiáda

K pochmurnému podzimnímu počasí patří nejen příprava vánočního cukroví, ale také zahájení školních kol předmětových olympiád. Tak tomu bylo i v letošním roce.

Koncem listopadu se 14 žáků osmých a devátých tříd zúčastnilo školního kola Dějepisné olympiády na téma Ve zdraví i nemoci (Od šamana po penicilin). Jak je z názvu zřejmé, jednalo se o dějiny léčitelství a lékařství. Jednotlivé úkoly obsáhly období od starověkého Egypta až po 20. století. Z toho vyplývá, že výhodu měli žáci s větším všeobecným rozhledem. Některé otázky byly, zvláště pro žáky z osmého ročníku, velmi obtížné.

Přesto jsme rádi, že se olympiády zúčastnilo 14 odvážných, dychtících porovnat své vědomosti s ostatními. Ačkoli zvítězit mohl pouze jeden, děkujeme za účast všem fanouškům historie z řad našich žáků. A doufáme, že jejich šiky se v budoucnu rozrostou.

Pořadí podle počtu získaných bodů bylo následující:

  1. Denis Holík (8.A)
  2. Dominik Červinka (8.A)
  3. Filip Tomeš (9.S)