Novinka

3 Říjen 2014 23:23

Brněnský dráček

Soutěž Brněnský dráček se konala 1.10. 2014 v hotelu Santon. Naši školu reprezentovali žáci 4. a 5. ročníku. Cílem soutěže bylo seznámit žáky brněnských škol se zajímavými osobnostmi Brna. Každá škola se měla nejprve představit. Naši žáci se úkolu zhostili výborně. Jako zajímavou osobnost Brna jsme si zvolili olympijskou vítězku Miroslavu Knapkovou, která navštěvovala naši školu. Pak následovalo kolečko s osmi stanovišti, kde si děti vyzkoušely a prověřily své vědomosti a dovednosti. Celý den byl zakončen obědem v místní restauraci. Musím všechny zúčastněné velice pochválit. Byli šikovní a uměli se vzorně chovat. Děkujeme jim za reprezentaci. Foto z akce.

Lenka Dlapová