Novinka

2 Květen 2019 12:50

1. ročník 2019/2020

Zápis dětí do 1. ročníku – školní rok 2019/2020

 

Vážení rodiče,

všechny děti, které na naši školu přišly k zápisu do 1. tříd, jsou přijaty.

Prosíme rodiče, jejichž děti byly přijaty i na jinou školu a na naši školu nenastoupí, aby tuto

skutečnost co nejdříve písemně oznámili na e-mailovou adresu reditel@zslastuvkova.cz.

Rodičům, kteří žádali pro své dítě odklad povinné školní docházky, bude dne 3. 5. 2019 zaslán

informující e-mail.

Dne 6. 6. 2019 v 17 hodin se uskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků, na kterou budou

rodiče pozváni e-mailovou zprávou v posledním květnovém týdnu.

 

                                                                                                                    Petr Křivka

                                                                                                                    ředitel školy

ID žáci přijatí

ID žáci s odkladem

ID žáci s přerušeným řízením

 


Novinka je zařazena v kategoriích: