NEPZ - nejbohatší ekosystémy planety Země

Od školního roku 2012/2013 jsme partnerskou školou projektu NEPZ - nejbohatší ekosystémy planety Země

Jde o výchovně vzdělávací projekt, který vede děti, žáky a studenty od 5ti do 18 let k pochopení významu divoké přírody, vnímání jejího ohrožení a nutné ochraně.

Účastí na projektu, který v sobě obsahuje 2 přednášky za školní rok o významných ekosystémech Země, přispívají žáci také k záchraně jednoho z těchto významných ekosystémů.

Konkrétně jde o podporu českého projektu Green Life na Sumatře, který se zabývá ochranou deštného pralesa ekosystému Leuser, záchranou divokých zvířat z ilegálního obchodu a organizací protipytláckých hlídek ve spolupráci s centrálou NP Leuser – Bohorok.

Stránky projektu NEPZ