Nadační fond Základní školy Laštůvkova 77, Brno-Bystrc

 

Nadační fond Základní školy Laštůvkova 77, Brno-Bystrc byl založen v roce 1998. Do té doby fungovala při škole Nadace ZŠ Laštůvkova 77 jako sdružení rodičů. Byla založena a vedena rodiči a pomáhala škole zejména s financováním v oblastech, které škola nesmí financovat (např. odměny žákům za soutěže). V roce 1998 došlo ke změně zákona a všechny Nadace musely mít jmění nejméně ve výši 500.000 Kč. To Nadace ZŠ Laštůvkova pochopitelně nesplňovala a musela proto být zrušena. Nikdo z rodičů se tehdy nechtěl ujmout založení a spravování občanského sdružení, které by Nadaci nahradilo. Ředitel školy proto inicioval založení Nadačního fondu (pro který nebyla povinnost minimálního jmění), který pokračoval ve spolupráci se školou. Zakladatelem byla ZŠ Laštůvkova a další tři fyzické osoby.

Nadační fond je pro školu velmi významným, do jisté míry nenahraditelným, partnerem. V dnešní době má podobného partnera v nějaké formě prakticky každá škola. Všechny osoby, které se na fungování Nadačního fondu podílejí tak činí a činily vždy bez nároku na jakoukoliv odměnu.

Finanční prostředky Nadačního fondu jsou téměř výlučně tvořeny z dobrovolných příspěvků rodičů žáků školy. Jelikož výše těchto příspěvků v posledních letech výrazně klesala a Nadační fond by brzy nebyl schopen poskytovat škole finanční příspěvky ani na výše zmiňované odměny žákům, pokouší se vedení školy od školního roku 2016/2017 navázat mezi rodiči a Nadačním fondem těsnější a jasnější spolupráci. Ta by měla fungovat prostřednictvím třídních důvěrníků. Je však také možné, aby rodiče žáků založili občanské sdružení, které by převzalo funkci Nadačního fondu a tento by mohl svoji činnost ukončit.

 

Číslo účtu Nadačního fondu pro platbu příspěvků převodem z účtu : 2401849629/2010, Fio Banka (nutno uvést variabilní symbol, což je evidenční číslo dítěte, které zjistíte po přihlášení se do Bakalářů).

 

Třídní důvěrníci