Školní metodik prevence

Školní metodik prevence rizikových projevů chování

Pavilon U2 - 2.patro

Mgr. Jaroslava Pumprlová - školní metodik prevence
tel: 515 552 646

e-mail: pumprlova@zslastuvkova.cz

Prevence rizikových projevů chování

Nevhodné chování (násilí a agresivita, šikana, krádeže, kouření, braní drog, gamblerství, kriminalita a další) je chování na hranici společenské únosnosti, bývá interpretováno jako obrana proti ztrátě sociální jistoty, jako konec řetězu mnoha křivd, ponížení a celkové zátěže. Pramení z neuspokojené touhy po uplatnění a úspěchu. Děti se snaží násilím a agresivitou dokázat svoji převahu a hodnotu. Nejlepší metodou boje s tímto nešvarem je vědět, kde jsou jeho kořeny a předcházet mu.

Program primární prevence na naší škole je zaměřen na:

- sebepoznávání, poznání svých hodnot a předností
- schopnost spolupráce – týmová práce
- poznávání mezilidských vztahů
- komunikační dovednosti
- programy podporující zdravý životní styl
- dostatečnou nabídku sportovní aktivit v odpoledních hodinách
- minimalizování neplodného trávení volného času – mimoškolní aktivity
- širokou nabídku besed se zajímavými lidmi
- spolupráce s orgány a organizacemi (Spondea, Podané ruce, Policie ČR, atd.)
- identifikaci problémů v raném stádiu

V této oblasti výuky nejde jen o předávání vědomostí. Důležitou součástí výuky je nácvik dovedností potřebných pro adekvátní řešení problémů, konfliktů a náročných životních situací.

 Konzultační hodiny- nejlépe po domluvě, středa 14:00- 15:00