Měřičková Kristýna

vyučující nechce zveřejnit fotografii

Vychovatelka 2.oddělení ŠD 
Vedoucí kroužku: Tvoření (út)

Kontakty:

Telefon do kabinetu: 546 211 782
Email: merickova@zslastuvkova.cz

2. oddělení ŠD - přízemí vpravo vpředu