Info

Vážení rodiče,

 

Touto cestou budu každý týden informovat o probraném učivu či důležitých informacích, tudíž k dnešnímu dni:

Čj: V pracovním sešitě jsme došli po stranu 11 včetně tzn. Děti by měli mít zopakované  tvrdé a měkké souhlásky, psaní u,ú,ů, psaní dě, tě ně, bě, pě, vě, mě a psaní hlásek, které jinak slyšíme a jinak píšeme např: zub, pánev, tužka....

A od příštího týdne začneme s vyjmenovanými slovy.

M: V pracovním sešitě máme hotové str. 3,4,5,6,1/2 ze 7, a 16,17,18,19 tzn. počítání do sta, desítky, jednotky, násobení a dělení 1,2,3 a jednoduché slovní úlohy.

Příští týden násobilka 4 a 5 a procvičování slovních úloh.

 

Další info:

Každé pondělí budeme psát diktát

Každé úterý máme M-geometrii tudíž s sebou velký sešit do geometrie, pravítko, ořezaná tužka a prac. sešit.

 

Doufám, že tyto informace Vám budou k užitku. Další nápady, co dále by jste z mé strany rádi viděli na stránkách třídy, uvítám.

Hezký den

Fialová Margita