Hovorové hodiny

Termíny hovorových hodin ve šk. roce 2019/2020:

14. listopadu 2019

16. ledna 2020

26. března 2020

11. června 2020 (spojeno s TS)

 

Hovorové hodiny se konají od 15:30 hodin. V době hovorových hodin jsou všichni vyučující k dispozici rodičům do 19:00 h. (na 1. stupni do 18:30 h.).

Další konzultace či návštěvy a pohovory mezi rodiči a pedagogy záleží na individuální domluvě.