EVVO projekt

Naše škola získala od ministerstva školství dotaci na projekt, podporující environmentální výchovu.

V rámci tohoto projektu asi 50 žáků školy zkoumalo dvě příměstské lokality – údolí potoka Vrbovec a rybníka v Žebětíně a naučnou stezku podél Ponávky v oblasti Mokré Hory. Provedli zeměpisné mapování a měření, přírodopisné zkoumání a pozorování, chemické a fyzikální měření a pokusy. K dispozici měli moderní pomůcky a přístroje, pořízené v rámci projektu.

Všechna měření a výzkumy zpracovali a jejich závěry pak prezentovali samotní žáci na veřejné minikonferenci v prosinci, kam byli pozváni nejen žáci školy, ale i jejich rodiče a veřejnost.

Videoukázka z účasti na tomto projektu - práce našich žáků

Minikonference proběhla 22. 12. 2009 od 12:00 hodin ve školní tělocvičně. Předcházela jí ukázka laboratorních pokusů a ukázka práce s pomůckami, které se v projektu využívaly, pro všechny žáky druhého stupně. Pro žáky prvního stupně ukázka proběhla o den dříve 21. 12. 2009.

Projekt byl spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

MŠMT