Mgr. Dvořák Ladislav

 

vyučující nechce zveřejnit fotografii

Tř. učitel:   IX. B
Aprobace:  

Fy pro II. st. (ZŠ)
Ma pro II. st. (ZŠ)
Ma pro III. st. (SŠ)

Kabinet:   Ma - pavilon U2, 1. patro, místnost č. 95
Kroužky:   Deskové hry

 

Kontakty:

Telefon do kabinetu:   515 552 643
Email:   dvorak@zslastuvkova.cz
Skype:   Chat with me

 

Rozvrh vyučujícího:

 Rozvrh hodin všech vyučujících je dostupný zde - nezapomeňte vybrat vyučujícího z nabídky.

 

Učební materiály Mgr. Dvořáka

 

Úvazek:

Fyzika:    7. - 9. ročník
Matematika:   6., 8. a 9. ročník
Pracovní činnosti:   -

 

Konzultační hodiny:

7:15 - 7:35 (nejlépe po předchozí domluvě)
po telefonické či e-mailově domluvě i jindy

 

 

 

Aprobace: Fy a Ma pro II. st. ZŠ; Ma pro SŠ

Vedoucí kroužku Deskové hry