Školní družina Sluníčko

Vážení rodiče, v této sekci najdete důležité informace o organizaci činnosti školní družiny. Pokud Vám některá informace chybí, spojte se s ředitelem školy Petrem Křivkou. Naším cílem je, aby webové stránky obsahovaly veškeré informace, které rodiče zajímají a které považují za potřebné.

 

PLATBA PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

Platba za školní družinu je  stanovena na 200 Kč/měsíc. Pro žáky, kteří budou navštěvovat pouze ranní družinu 100,- Kč/měsíc.
 
Platbu je možno uhradit v hotovosti u paní ekonomky nebo převodem na účet školy: 43030621/0100 VS=přidělené evidenční číslo dítěte, SS=50
 
Platba za 2. pololetí školní družiny je 1.200,-Kč (do 20. 2.). Možno uhradit v hotovosti u paní ekonomky nebo převodem na účet školy: 43030621/0100 VS=evidenční číslo dítěte SS=50
 
Platba za období září - prosinec ve výši 800,- Kč (nebo minimálně poloviční úhrada ve výši 400,- Kč) musí být uhrazena nejpozději do 18.6.2018. Bez jejího uhrazení do tohot data nemusí být dítě do družiny pro školní rok 2018/19 zařazeno.
 
Aktuality o akcích, které školní družina pořádá, najdete v sekci Pro rodiče nebo na stránkách jednotlivých oddělení.

Kontakt:

telefon: 546 211 782
e-mail: druzina@zslastuvkova.cz

Místo:

Základní škola Brno, Laštůvkova 77, Brno – Bystrc (pavilon mimoškolní výchovy)

Číslo účtu základní školy:

číslo účtu: 43030621

kód banky: 0100

variabilní symbol: přidělené evidenční číslo žáka (uvedeno v Bakalářích -osobní údaje žáka-přehled osobních údajů)

speifický symbol pro platbu ŠD: 50

Vychovatelky:

Blanka Chalupníková (1. odd. ŠD)
Kristýna Měřičková (2. odd. ŠD)
Gabriela Sklárčíková (3. odd. ŠD)
Sklenářová Eva (4. odd. ŠD)
Jitka Kalová (5. odd. ŠD)
Hana Schubertová (6. odd. ŠD)
Ilona Pešková (7. odd. ŠD)
Markéta Blaňková (8. odd. ŠD)
Jitka Horáková (9. odd. ŠD)