Školní družina Sluníčko

Vážení rodiče, v této sekci najdete důležité informace o organizaci činnosti školní družiny. Pokud Vám některá informace chybí, spojte se s ředitelem školy Petrem Křivkou. Naším cílem je, aby webové stránky obsahovaly veškeré informace, které rodiče zajímají a které považují za potřebné.

 

PLATBA PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18

Platba za školní družinu je  stanovena na 200 Kč/měsíc.
 
Možno uhradit v hotovosti u paní ekonomky nebo převodem na účet školy: 43030621/0100 VS=RČ dítěte, SS=50
 
Za 2. pololetí školní družiny (leden - červen) činí úhrada 1.200,- Kč. Platba musí být uhrazena do 20.2.2017.
 

Aktuality o akcích, které školní družina pořádá, najdete v sekci Pro rodiče nebo na stránkách jednotlivých oddělení.

Kontakt:

telefon: 546 211 782
e-mail: sdslunicko@seznam.cz

Místo:

Základní škola Brno, Laštůvkova 77, Brno – Bystrc (pavilon mimoškolní výchovy)

Číslo účtu základní školy:

číslo účtu: 43030621

kód banky: 0100

variabilní symbol: rodné číslo dítěte bez lomítka

speifický symbol pro platbu ŠD: 50

Vychovatelky:

Blanka Chalupníková (1. odd. ŠD)
Hana Schubertová (2. odd. ŠD)
Gabriela Sklárčíková (3. odd. ŠD)
Michaela Havířová (4. odd. ŠD)
Jitka Kalová (5.odd. ŠD)
Marcela Tomanová (6. odd. ŠD)
Kateřina Kopřivová (7. odd. ŠD)
Markéta Blaňková (8. odd. ŠD)
Ilona Pešková (9. odd. ŠD)