Dopis rodičům

Vážení rodiče,

naše škola má zpracovaný Minimální program prevence, který je zaměřený na zneužívání návykových látek    a problémy spojené s násilným chováním a šikanováním. Uvědomujeme si, že žádná škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počát- ku a účinně takové bezpráví zastavit.

Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se obraťte na třídního učitele/učitelku, metodičku prevence či ředitele školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Děkujeme za Vaši podporu.