BYAC Brno- atletický oddíl

Atletický oddíl Bystrc Young Athletic Club Brno, z.s. (BYAC Brno, z.s.) čerpal v roce 2017 finanční podporu z MŠMT ve výši 170.000 Kč v rámci dotačního programu PROGRAM VIII – Podpora sportu ve sportovních klubech. Poskytnutá finanční podpora umožnila atletickému oddílu provádět celoroční kvalitní práci s mládeží, včetně účasti na soustředěních a soutěžích.

Finanční podpora byla poskytnuta rozhodnutím č. 502017_8_0858.