4.D

Třídní učitelka: Mgr. Miloslava Schwabová

31.1.2018

Dobrý večer, 

přeji hezké prázdniny.

Učivo tohoto týdne, do prázdnin:

JČ skloňovat pods.jm. rodu středního, pozor na 7.pád mn. čísla s městy, s letadly apod., uč. po str. 47, PS po str. 5

M výběr příkladů, děti si dodělají v PS po návratu do školy, procvičovat podle učebnice po str.6

Vl pročíst uč. str. 44, opakovat učivo

Pří pročíst po str. 35, PS po návratu do školy, opakovat učivo

 

Děkuji. Schwabová

 

22.1.2018

Dobrý den,

máme napsané prověrky, dozkušuji zítra zájemce z vlastvědy, uzavírám známky.

Ve čtvrtek  25.1. konference, 31.1. vysvědčení, děti dostanou výpis vysvědčení, délku vyučování tento den upřesním, vybavte děti složkou.

Ve čtvrtek 1.2. jdeme do kina Scala, cenu, sraz upřesním, po návratu do školy odchod domů. V pátek mají děti volno (pololetní prázdniny) a následují jarní prázdniny. S dětmi  se uvidím v pondělí 12.1.2018. užijte si volna.

Učivo:

JČ - začínáme vzory podst. jmen, vzor střední, nový sešit dostanou dnes

M - učebnice 2, děti mají u sebe, dnes budeme pracovat se začátkem učebnice str. 3 - 5

Přírodověda  -  jednotky měření, učebnice 34 - 35.

 

Hezké prázdniny.Schwabová

 

 

 

 

str. 5

 

 

 

 

21.12.

Přeji krásné Vánoce a klidný nový rok. 

Po prázdninách děti přijdou do školy ve středu 3.1.,některé jedou na hory, ostatní jsou rozděleny, rozvrh mají podle třídy, ve které se budou učit, do pátku. Já v těchto dnech budu v první třídě. Děti mají úkol do Vlastivědy, opraví všechny sešity, dají je do pořádku. Čeká je opakování učiva a pololetní vysvědčení. Doufám, že budou klidnější než v posledních dnech ????. 

Připomínám hovorové hodiny ve čtvrtek 4.1., viz žák. knížka. 

M. Schwabova 

 

22.11.

Dobrý den!

V úterý jdeme opět na dopravní hřiště. Děti budou mít helmy na kolo, dobré oblečení, rukavice. Blíže bude ve sdělení.

Pokud dítě omlouváte do žákovské knížky a napíšete rodinné důvody, musím dopředu vědět, jaké rodinné důvody to jsou. Viz školní řád. Pokud uvedete do žákovské knížky tuto omluvu a nevím dopředu o jaké důvody se jedná, musíte specifikovat, Děkuji.

Děti dělají hodně chyb v přepisech. Prosím Vaši důslednou kontrolu, opravy teček za větami, nenapsané čárky, tečky, č atd. ve všech sešitech - JČ,M,VL,Pří. Děkuji. Schwabová

 

1.11.

Dobrý večer!

Včera byly děti na programu bezvadné, děti chválím. Zítra máme program objednaný školou, zaplatím dětem program z třídního fondu (60,-). Další akci máme ještě příští týden v pondělí. Program bude zaměřený na pracovní činnosti. Pořadatel je SEV Hlídka na Špilberku. Budu vybírat 65,-, bližší informaci děti budou mít ve Sdělení.  Omlouvám se za nakumulování akcí mimo školu.

Opět budou Vánoční dílničky, 7.12.

Ve čtvrtek 9.11. jsou hovorové hodiny, informace v žákovské knížce. Po kontrole Vašich přístupů ke známkách v internetové žákovské knížce jsem překvapená, že známky v internetové žákovské knížce nesleduje.

M.Schwabová

 

19.10.

Dobrý večer! 

Upozorňuji, že pokud se nevydari Vašemu dítěti zkoušení, může si známku opravit. Děti to vědí. Předpokladem úspěchu dítěte je, že dítě ve škole dává pozor, doma se připravuje na vyučování, nezapomíná, píše úkoly . Učivo již probrané opakujeme, procvicujeme, nelze ucivo znovu a znovu vysvětlovat. Práci, na kterou si děti po prázdninách velmi těžko zvykaly, budu zrychlovat, jinak učivo pro 4.roc. viz učebnice,  nestihneme probrat. Děkuji za pomoc. Sledujte el. zák. knížku. 

Hezký večer a hezké podzimní prázdniny. Schwabova 

23.9.

Dobrý den.

V pátek Dopravní hřiště na Riviéře. Zařízen autobus na cestu tam i zpět.

Informace budou děti mít ve Sdělení. Budou potřebovat helmu na kolo, rukavavice.

 

Učivo do pátku 22.9.

JČ  PS po str.6, učebnice po str.6

M  PS po str. 11, geometrii na str. 10 budeme dělat až ve středu, délkové míry, opakování uč. str.5.

Pří  Houby PS po str. 4, uč. po str. 8.

Vl  PS po str. 2, uč. po str.7, Pravěk

 

Děti by se měly pravidelně připravovat do vyučování, prosím o kontrolu sešitů a opravy chyb, dělání oprav, děti se chystají podle rozvrhu Vl, Pří, Čtení (čtvrtek, pátek)

Do M nosí pouze uč. č. 1, žlutou, denně. Do geometrie i modrý PS, bývají zde úkoly z geometrie. 

Děti mají možnost ukládat si věci, které nepotřebují k opakování doma,  ve svém šanonu. Některé sešity nechávají ve škole k opravě.

Děkuji.Schwabová

 

22.9.

Dobrý den, pokud dítě zůstává doma, je schopné se trochu učit, zajděte si do školy pro sešity, které mu ve škole zůstaly. nebude muset po návratu do školy tolik učiva dodělávat.

Děkuji.Schwabová

20.9.

Dobrý den, děkuji všem, kteří přispěli do Nadačního fondu školy, vybrali jsme a odevzdali za třídu 2 700Kč. Pokud ještě chcete přispět, samozřejmě můžete.

 

Připomínám nutnost kontroly deníčku s domácími úkoly.

Připomínám povinnost obalit sešity a učebnice (kromě diktátu).

Připomínám, že děti si vlastivědu a přírodovědu musí doma opakovat podle sešitů a učebnice.

Hezký den. Shwabová

 

 

M PS po str.6.

14.9.

Stále chybí obalené sešity a učebnice. Děkuji za nápravu.

Do Pří a Vla je třeba si probrané učivo opakovat. Z M a JČ opakujeme ze 3.tř. to, co mají děti v sešitech, učebnicích, pracovních sešitech. Děti se musí chystat podle rozvrhu, středa geometrie, pří, vl, čtvrtek, pátek čítanka.

Úkoly si děti mají zapisovat do deníčku.

Prázdniny skončiy......! Děti plní povinnosti, dodržují pravidla ve třídě, školní řád, připravují se na vyučování, učí se, dávají ve škole pozor. Rodiče prosím o kontrolu deníčku, žákovské knížky, Sdělení, domácích úkolů.

Učivo do 15.9.:

JČ Ps po str. 5, uč. po str. 5

M Ps po str.

Vl Kapitola o čase str. 4 uč., PS str.2

Pří uč. str. 7

Děkuji. Schwabová

 

 

10.9.

Ještě  připomínám, že sešity a učebnice musí být obalené. Z TV omluvy do Sdělení,  ne do žákovské knížky. 

Prosím,  veďte děti k pravidelné přípravě  do školy a plnění  školních povinností. Děkuji. S. 

10.9.

Dobrý  večer,

pozdravuji a posílám důležité z třídní schůzky:

 • prostudovat s dětmi školní řád, klasifikační řád, řád sportoviště a řád v době opravy školy
 • děti mají pravidla ve třídě, která jsme vytvořili ve 3. třídě, důsledně budu dbát na dodržování
 • výuka dle plánů, učebnice, pracovní sešity
 • úkoly si děti budou zapisovat do deníčku, známky lze vidět v elektronické žákovské knížce, vstupní kódy jsem předala, nutno vyzkoušet, děti si svoje hesla musí pamatovat, hesla rodičů by děti neměly znát, sledujte známky průběžně ze svého přístupového hesla
 • komunikace rodič-učitel-zástupce-ředitel
 • komunikace se mnou - email, sms, telefon, lze domluvit schůzku, nejlépe v nabízené konzultační hodině středa 15,30 - 16,30, dále hovorové hodiny, třídní schůzky
 • zapomínání úkolů a pomůcek eviduji, přesáhne-li zapomínání domluvený počet, následuje výchovné opatření
 • ve vlastivědě a přírodovědě referáty, zajímavosti k probíranému učivu
 • klasifikace stejná jako v loňském roce, budu zadávat rozšiřující úkoly pro šikovné děti a také dlouhodobé úkoly
 • některé shrnující úkoly budu psát do Bakaláře
 • po návratu do školy si žák, žákyně zajistí dodělání učiva, můžete o učivo požádat emailem nebo zajít ve výše uvedené čase do školy, je to možné i po domluvě ráno před vyučováním, po 7,00
 • důležité z bezpečnostních důvodů nenosit náušnice, náramky, řetízky
 • do TV vhodné oblečení, obuv, dlouhé vlasy stažené gumičkou
 • ukládání koloběžek...., kol, na stanovená místa, nutno zamykat

Různé:

 • škola v přírodě 21.5. - 25.5.2018, Cikháj (Žďár nad Sázavou)
 • Empík - pravidla, výuka jízdy na kole, nutno zajistit helmu, kurz končí zkouškou
 • kroužky nabízené školou, viz web
 • v pondělí konec výuky ve 12,25 (výuka krácena proto, že děti během výtvarné výchovy nemají přestávku)
 • hovorové hodiny 9.11.,4.1.,5.4.,31.5.
 • omluvenky do papírové žákovské knížky
 • kontrolujte v žák. knížce zápisy, zápisy po měsíci
 • doplnit prosím finance do nadace školy, 300,-,  děkuji
 • nadále pokračujeme a soutěžíme ve sběru papíru, baterií, elektrozařízení a hliníku
 • do školy nenosit zbytečné vci, do mat. nost jen učebnici 1.díl
 • uvolňování ano, ale nutno dodělat s dítětem učivo
 • v lednu lyžařský ozdravný pobyt, p.uč. Peštálováš 

 

V pátek vystoupení Back to school, budu vybírat 40 Kč.

Pokud máte možnost levné autobusové dopravy, prosím sdělte.

 

Požaduji po dětech slušnost, zájem o učení, kamarádství. Děkuji za pomoc a přeji hezký školní rok.

Schwabová

 

 

5.9.

Dobrý den,

prosím podepsat Sdělení a v žákovské knížce třídní schůzky. Omlouvám se za změnu času, třídní schůzka začíná v 17,30. Děkuji, hezký den. Schwabová

 

Mgr. Miloslava Schwabová

29.8.

Dobrý den, moc pozdravuji, těším se na děti a doufám, že děti se do školy těší také. Sejdeme se v pondělí na jednu vyučovací hodinu, v úterý budou děti mít čtyři hodiny, dále podle rozvrhu.

Třída 4.D je ve stejné učebně jako v loňském roce, šatnu si děti najdou podle popisu. Bez aktovek, pracovní sešity atd. budu rozdávat v dalších dnech. Ve čtvrtek 7.9. bude třídní schůzka, info na webu školy a ve Sdělení.

Hezký večer. Schwabová